Ymunwch â'r criw.

Crys chwys safonol i blant gyda cynllyniau unigryw a ffordd o neud bach o ‘da’ yn y byd.

Y syniad ti ol yr enw (heblaw’r linc i’r steil crys adnabyddus) oedd ceisio annog criw o blant Cymru i’w weld ei hun fel dyfodol gwell i bawb. Felly does dim gwahaniaeth yn y dewisiadau yn lliwiau, steils neu cynlluniau crysau chwys i ferched a bechgyn; rydym yn gweithio’n galed i neud yn siwr bod crysau chwys criw.cymru yn neud ardrawiad lleiaf ar y planed ac yn trin gweithwyr yn dda; a byddwn yn rhoi cyfleoedd i blant wbod am a chefnogi achosion ac elusennau pwysig.

Edrychwch mas am fwy o wybodaeth, ond am nawr diolch am ymuno â’r criw.